Helhedsorienteret studiestøtte

Helhedsorienteret studiestøtte med fokus på psykisk trivsel og faglig/metodisk proces

Er du studerende på en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse - og er der på en eller anden måde noget, som har 'sat sig i vejen' for, at du kan komme videre med dit studie? Så er der hjælp at hente. Jeg kan tilbyde mere end 20 års erfaring med at bringe studerende i en proces, hvor der både arbejdes fagligt , metodisk og terapeutisk med, at du kommer i bedre trivsel og at du 'får uddannelsen i hus'. Er det angsten for prøven, som tager fat i dig? Er det frygten for at gå ind i klassen eller noget helt andet, som 'spænder ben? Måske oplever du, at presset fra både dig selv og dine omgivelser er så stort, at det er svært at nærme sig alt det, der relaterer til din uddannelse. Måske er det uroen for at blive vurderet som 'ikke god nok' eller skammen, der stiller sig i vejen for det, du gerne vil. Det er min erfaring, at en tryg og tillidsfuld relation til den, der skal støtte dig, er altafgørende. Jeg tager afsæt i dit 'ståsted'. Det skaber gode muligheder for at 'åbne' processen og dialogen om, hvor du 'er' i forhold til dit studie.Andre studerende, jeg møder, har måske blot brug for en gennemlæsning i forhold til struktur, disponering og sammenhæng. Det er også en studiestøtte, som jeg kan tilbyde.Rettelser i forhold til tegnsætning er der andre, der er bedre til end mig. Så er det, det du ønsker hjælp til, så søg efter en anden kompetent på dette område. Er du interesseret i at høre mere, så kontakt mig for en uforpligtende samtale. (Til info, så er 3 af billederne nedenfor fra toiletvægge på en uddannelse, forfatterne er ukendt. Det er egne fotos.)

Illustration

Jeg tilbyder helhedsorienteret studiestøtte

Illustration

Hvad kan du få støtte til?

De studerende, jeg snakker med, er ofte 'stødt på grund' og har svært ved at få afleveret en opgave, gjort modulet færdigt, eller få eksamen i hus. Det særlige jeg kan tilbyde er, at støtte dig på en helhedsorienteret måde med fokus på både din faglige proces og terapeutiske samtaler. Jeg har erfaring med vigtig-heden af at medtænke begge forhold. 

Illustration

Hvem kan henvende sig?

Den helhedsorienterede studiestøtte er bl.a. rettet mod studerende, som oplever vanskeligheder med at holde fokus, koncentration, at kunne strukturere opgaver. De kan opleve at f.eks. angsten tager styringen i hverdagen, i klassen eller til eksamener. At depressionen stiller sig i vejen for at komme i gang med studierne, eller lignende udfordringer.

Illustration

Hvordan foregår det?

Hvad presser sig på for dig? Måske viser det sig, at det er stressen, som har ramt dig. Måske skammen eller ensomheden? Eller måske frygten for en afleverings-opgave. Vores samarbejde starter lige der hvor du er i processen. Fra dette sted går vi sammen på opdagelse i, hvordan du kan komme videre. Derfra trækker vi essensen ud og nærmer os det, der kan være på spil for netop dig. 

Illustration

Studerendes erfaringer:

En af de studerende, som jeg har støttet i processen med sin bacheloropgave, gav mig bogen "Skam -medfødt og tillært", efter han fik afsluttet uddannelsen. På indersiden skrev han beskeden, som du kan se. Det fortæller nok mere om, hvordan han har oplevet vores forløb, end jeg kan forklare. For yderligere info om mine faglige og terapeutiske kvalifikationer, kan du se feltet: 'Om mig'.

Spørgsmål og svar

 • Foregår din studiestøtte som enetimer, eller kan der være flere tilstede?

  Oftest er der kun den studerende og mig tilstede. Men hvis flere studerende er interesseret i, at vi laver nogle mere fælles gruppeorienterede forløb, så er det bestemt en mulighed. Jeg har rigtig gode erfaringer med, at fælles-forløb kan give noget godt til processen og især være med til, at 'gå imod en oplevelse af ensomhed', som kan ramme mange studerende. Derudover kan der være en økonomisk besparelse ved at være flere studerende om at dele studiestøtte-timer.

 • Kan mine forældre købe et gavekort, og derved betale for nogle gange med studiestøtte?

  Ja, det er bestemt en mulighed. Jeg har også oplevet, at andre pårørende har ønsket at støtte økonomisk med at dække nogle af udgifterne til studiestøtte.

 • Jeg får det rigtig dårligt, når jeg skal sende noget skriftligt til min vejleder. Er det noget, du kan hjælpe mig med? 

  Jeg vil meget gerne hjælpe dig med at undersøge, hvad der mon kan ligge til grund for, at du får det rigtig dårligt i sådanne situationer. Derved kan jeg støtte dig i at skabe grundlag for at ændre på dette.

 • Jeg bliver virkelig presset, når jeg skal til mundtligeksamen. Er det noget, du kan hjælpe mig med at håndtere?

  Jeg vil meget gerne hjælpe dig med at undersøge, hvad der mon kan ligge til grund for, at du får det rigtig dårligt i sådanne situationer. Derudover vil jeg gerne hjælpe dig med at 'øve' eksamenssituationen igennem. Jeg har erfaringer som både censor og eksaminator ved flere hundrede eksaminer til og med bachelor niveau. Jeg kan vejlede dig i forskellige måder at håndtere selve eksamen på - samt vejlede dig i disponering af fagligt indhold til din fremlæggelse.

 • Jeg er bange for, at min opgave ikke er god nok. Kan du skrive den for mig?

  Nej, det må jeg desværre ikke. Jeg vil rigtig gerne hjælpe dig med at gennemgå kravene til din opgave og dernæst se på, hvordan du har indfriet disse i din opgave. I samarbejde med dig, kan jeg hjælpe dig med at kvalificere din skriftlige besvarelse. Det har jeg hjulpet studerende med i gennem 25 år.

 • Kan jeg få rabat, hvis jeg er på SU? Og hvor mødes vi? 

  Ja, selvfølgelig kan du få rabat. Jeg giver 30 % rabat til studerende på SU. Jeg tilbyder studiestøtte i min praksis, som er beliggende hjemme hos mig, 10 km fra Roskilde, i Gevninge. Der er gode offentlige forbindelser her til. Her er gratis internet, te, kaffe og vand - og ikke mindst en rar, seriøs og tryg stemning. En del af vores aftaler kan foregå virtuelt, hvis fremmøde er vanskeligt.        


 "… Jeg kan huske, at jeg tilføjede ”at nu kunne jeg heller ikke klare mere”, og det grinede vi alle tre lidt af. De to andre grinede lidt mere end mig. Da der var blevet lagt på, skrev jeg til min vejleder,at jeg følte, det havde været en ren nedslagtning. Manddrab kaldte jeg det vist. Selvfølgelig ikke i ordets bogstave-lige forstand, men det var virkelig sådan jeg havde det. Jeg følte mig totalt savet midt over … Og så knækkede jeg. Jeg begyndte at græde og vidste slet ikke, hvad jeg skulle gøre af mig selv. ... der er én ting, jeg aldrig har følt. Jeg har aldrig følt mig uduelig i skolen. Nu sad jeg her som [voksen] for første gang i mit liv og følte mig totalt på røven, totalt uduelig og totalt modløs. Jeg har aldrig før grædt over min skolegang. Det gjorde jeg nu." (citat fra studerende. I artikel" Jeg er ikke bange for at blive set, men..." Fra DPT nr. 3, 2020. Af S. og L. Stegeager)