Udviklingsstøttende rideterapi/handicapridning

Godkendt af Rideterapeut Foreningen

Jeg tilbyder både rideterapi og handicapridning

Ved du mon at det er muligt at søge om tilskud til handicapridning, til nogle børn, unge og voksne på baggrund af serviceloven § 41 og § 100? (læs mere under 'spørgsmål og svar' nedenfor). 
Hvorfor skal jeg lige vælge rideterapi /handicapridning?Heste møder mennesker uden 'filter' - med en nysgerrig og åben tilgang, som ofte kan 'ramme' meget direkte ind i menneskers følelsesliv.Heste er tilstede i nuet og reagerer derfor på de 'her og nu- stemninger, som vi møder dem med. Det kan støtte os i at blive mere opmærksomme på de signaler, vi 'sender ud i omgivelserne'. Derved kan vi blive mere bevidste om vores reaktioner og måder at indgå i samspil på. Når vi får skærpet vores blik for vores egen rolle i samspillet via hestene, giver det os mulighed for at komme 'tættere' på os selv og forbinde os til både os selv og vores omverden. Samspillet mellem heste og menneske kan bidrage til at skabe nye oplevelser og der igennem nye selv-fortællinger, der kan nuancere og åbne det enkelte menneskes forståelse af sig selv. Jeg har udviklet en metoden Udviklingsstøttende rideterapi og handicapridning, for en uddybning af metoden kan du læse mere nedenfor under spørgsmålet "Hvad er udviklingsstøttende rideterapi og handicapridning?"

Illustration


Jeg tilbyder rideterapi og handicapridning - tæt på Roskilde

Illustration

Lidt om rideterapi

Rideterapi er et hesteassisteret guidet forløb. Ved at opleve hestens respons på ens egne handlinger og ved at mærke hestes bevægelser, den puls og det rytme, stimuleres en række forskellige sanser hos mennesket, som kan danne et fundament for nærvær, ro og oplevelsen af samhørighed.  

Illustration

Lidt om handicapridning

Mennesker med psykiske eller fysiske handicap, kan ofte blive stimuleret konstruktivt af både samværet med heste og selve ridningen. Gennem hestens bevægelser stimulere en række forskellige sanser hos rytteren, som kan have gavnlig effekt for en mennesker der er ramt af handicap eller sygdom. 

Illustration

Hvad er i fokus?

Der kan være fokus på f.eks. selvværd, selvtillid, at afstemme sig, at mærke egne og andres grænser, samspil og samarbejde, koncentration, at finde ro, og at 'afbalancere nervesystemet'. Fokus erat få kropsliggjorte, og derved sanselige erfaringer, som kan skabe en fornemmelse af sig selv og andre. Det centrale er at blive mødt, som man er / som betydningsfuld - heste er ikke fordomsfulde.

Illustration

hvem kan henvende sig?

De fleste kan have glæde af at være i samvær med heste. Det er primært børn og unge jeg arbejder med, som af forskellige årsag er i mistrivsel: f.eks. børn og unge som skal håndtere et handicap, en diagnose, har skoleværing eller lignende. Også voksne med senhjerneskade, PTSD, angst ect. nyder godt af samværet med mine heste. Jeg har ikke hjælpemidler, så du skal kunne gå ved egen hjælp eller hjælp fra din støtte-person.

Spørgsmål og svar

 • 1.Kan man være flere, der får rideterapi/handicapridning samtidig?2.Hvad hvis vejret er rigtig dårligt, kan vi så stadig lave øvelser udenfor?3.Skal man op på hesten for at komme til rideterapi/handicapridning? 4.Skal man have ridehjelm og ridevest med?

  1.Her hos mig, tilbyder jeg udelukkende eneundervisning. Så mit fulde fokus er på dig og det samspil, du har med en af mine heste.2.Hvis vejret er virkelig dårligt, med stærk blæst, storm eller kraftig regn, så kan vi blive nødt til at udsætte vores aftale. Det sker dog sjældent. Rideterapien og handicapridningen foregår altid udenfor.3.Nej, Ridetarapi og handicapridning handler ikke kun om ridning, men i mindst lige så høj grad om måden at være samme med heste på. Du skal være tryg ved situationen og i relationen til hesten. Det kan sagtens foregå fra jorden. 4. Det er fint, hvis du har mulighed for at tage en ridehjelm og sikkerhedsvest med, som du er vant til og som passer dig. Hvis ikke, så kan du låne begge dele af mig. Det er et krav her hos os, at alle, som sidder på en hest, skal have både ridehjelm og sikkerhedsvest på. Jeg har alle størrelser til rådighed.

 • 1.Kan jeg søge om tilskud til rideterapi/handicapridning?2.Hvis ansvar er det, hvis der sker noget uventet? Hvis nogen (mod forventning) kommer til skade?

  1. Ja, du kan søge om tilskud til rideterapi og handicapridning. Af serviceloven fremgår følgende: § 41 Stk.1 Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Det er en betingelse, at merudgifterne er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter andre bestemmelser i denne lov eller anden lovgivning. Til Voksne kan der søges tilskud via § 100 i Serviceloven.Stk. 2. Udmålingen af ydelsen sker på grundlag af de sandsynliggjorte merudgifter for det enkelte barn, f.eks. merudgifter til individuel befordring og fritidsaktiviteter. -Og netop her kan der være tale om rideterapi.2. Al omgang med mine heste, herunder også ridning, samt færdsel på området foregår på eget ansvar. Virksomheden Narrativ Samtale kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlig. Du skal selv have en ulykkesforsikring for at kunne modtage rideterapi og handicapridning.Da jeg i mit samvær med heste og børn, unge og voksne er meget opmærksom på- og kender til hestenes signaler, har jeg ikke oplevet nogen alvorlige ulykker igennem de sidste 30 år. Samtidig er det også sådan at heste er levende væsner, så selvom jeg har et indgående kendskab til dem, så vil der altid være risiko for at der opstår noget uforudsigeligt. Derfor forudsættes det at du har tegnet en ulykkesforsikring, for at kunne modtage rideterapi og eller handicapridning.

 • Hvorfor er det lige at heste er så unikke væsner, i forbindelse med behandling af mennesker i mistrivsel og evt. med traumer? 

  Heste har nogle helt særlige egenskaber, som skiller sig ud fra andre husdyr. Heste er byttedyr, og det betyder at de er særlig sensitive og opmærksomme på deres omgivelser, en sensitivitet, der kan bringes konstruktivt i spil i terapi, hvor klienten får en ’uforbeholden’ ’her og nu’ respons. Derudover er heste flokdyr, og de er derfor særligt opmærksomme på både den adfærd og de emotioner der kommer til udtryk. Dernæst er samspillet mellem heste og mennesker af en sådan karakter, at der kan skabes mulighed for oplevelsen af tilknytning, tillid og gensidig respekt. I modsætning til andre mere traditionelle former for behandling, er mødet mellem hest og menneske karakteriseret ved en fysisk nærhed, der bidrager med en sensorisk modalitet i samspillet. Det vil sige en fornemmelse af den energi, der er i samspillet, og som stimuleres gennem forbindelser til mange forskellige sanser samtidig, f.eks. se, høre, lugte, føle.   

 • Hvordan arbejder du med rideterapi og handicapridning? Hvad betyder udviklingsstøttende rideterapi- og handicapridning

  Den tilgang som jeg benytter, kalder jeg: ”Udviklingsstøttende rideterapi- og handicapridning”.Jeg har via bl.a. mit arbejde, inden for det pædagogiske/psykologiske felt, været i kontakt med rigtig mange børn og unge mennesker, som jeg har støttet i at navigerer i livet, på trods af de udfordringer de har- og har haft med sig. Jeg har især været i kontakt med børn og unge /unge-voksne, som har haft vanskeligt ved at trives i det traditionelle skole- og uddannelsessystem. Jeg har i gennem rideterapi, fundet en alternativ vej, til den mere traditionelle samtaleorienterede terapi - og til den mere funktionsprægede træning af mennesker med handicap. I den forbindelse har jeg overført nogle af de greb og forståelser, der bl.a. kommer til udtryk i narrativ terapi, som anvendes til at understøtte et udviklingsstøttende samspil. Her har jeg ’oversat’ narrativ terapi til en mere sanselig og nonverbal samspil-tilgang mellem hest og et menneske. Denne tilgang har jeg igen og igen oplevet som udviklende for mennesker, der er ramt af f.eks. stress, PTSD, angst, depression, og spiseforstyrrelser. Ligesom mennesker med andre former for handicap/funktionsnedsættelser har profiteret af min tilgang. Netop via rideterapien og handicapridningen, oplever jeg at mennesker føler sig ’set’ som de er, og får helt konkrete oplevelser med at mærke sig selv, gennem den anden (hestens øjne/signaler/responser og initiativer). Det giver mulighed for at få indblik i den form for sensitivitet, der ligger i det sociale samspil, mellem heste og mennesker – et indblik der kan transformeres til andre sociale sammenhænge i livet.  Selv om både rideterapien og handicapridningen foregår i (så vidt muligt) digitalt-frit-rum, kan der undtagelsesvis arbejdes med videooptagelser. Det giver mulighed for at der kan vises videoklip for klienten af det, som der er i fokus. Det vil sige at jeg kan vise udvalgte klip af, hvor det der er i fokus (f.eks. at afstemme sig i forhold til andre/hesten) lykkes. Hvilket ofte har en betydelig og konstruktiv effekt på klienten, som derved får mulighed for være i en proces, hvor et samspillet med hesten giver en ’indre-sanselige oplevelse’, der igen giver en respons tilbage i samspillet. Ved at benytte videooptagelser som en slags ’bevidning’/dokumentation, kan klienten bekræftes i den proces samspillet afspejler. Det giver mulighed for at se sig selv udefra. Der etableres derved en refleksiv-flade, som kan bekræfte at ’man faktisk kan lykkes’ med at f.eks. afstemme sig i forhold til andre/hesten. 

 • Hvorfor møder heste os uden fordomme? -og hvordan kan det skabe oplevelser af samhørighed?

  Heste møder mennesker som de er - Hesten er grundlæggende nysgerrig og overvinder altid sin frygt – hvis den får tid til det (altså at den ikke presses). Allerede med dette afsæt, bliver hesten en form for rollemodel, for det menneske den møder med åbenhed. Flere af de mennesker jeg har haft i terapi eller til handicapridning, er ofte blevet mødt med fordomme i andre livssammenhænge. Det er ofte allerede ved det første møde med hesten, at der kan etableres et andet og langt mere åbent og konstruktivt afsæt, for at skabe nye erfaringer, og derved nye fortællinger om både sig selv, og det at være i samspil med andre/hesten. Den sanselige oplevelse af åbenhed, rammer ofte direkte ind i menneskers følelsesliv. Gennem rideterapien og handicapridningen, kan jeg se at f.eks. 'forsvarsstrategier', frygt og et ’rystet’ nervesystem ofte kan nedtones. Equine brains are built to experience emotion (the amygdalas) without evaluation (the prefrontal cortex). This architecture creates an emotional but non-judgmental animal who mirrors human attitudes. For that reason, horses excel at teaching people assertiveness, emotional awareness, and social responsibility. Therapy horses help to treat PTSD, mood or anxiety disorders, substance abuse, autism, trauma, and grief”. (p. 244, HORSE BRAIN – HUMAN BRAIN, The Neuroscience of Horsemanship. Janet .L. Jones (PhD) )I relation til samhørighedsoplevelser mellem mennesker og heste, guider jeg det enkelte menneske igennem konkrete øvelser i samspillet med en af mine heste, således at der skabes en relation, der også indeholder en form for opmærksomhed, samhørighed og især en oplevelse af forbundethed. Netop følelsen af forbundethed går imod den ensomhed, som flere af min klienter kender alt for godt til.
  https://www.facebook.com/photo/?fbid=704804961690829&set=a.409345327903462

 • Hvilken faglitteratur, om rideterapi og handicapridning, har du afsæt i ? Er der forskning på området?

  1.Litteratur på området:Udover en solid og bred faglige baggrund i pædagogiske og psykologiske teorier og metoder, så tager jeg bl.a. afsæt i Janet .L. Jones (PhD) bog: " Horse brain - Human Brain - The Neuroscience of Horsemanship", som giver en grund indføring i, og forståelse af hvordan såvel hestens som menneskets hjerne fungerer, og hvorledes der kan skabes et afsæt for at kvalificere samarbejdsprocesser mellem hest og menneske, på baggrund af denne viden. Dernæst er jeg inspireret af Ute Lehmann tilgang: 'Horse in harmoni' i forhold til hvordan jeg som terapeut arbejder med- og møder mine heste.Yderligere er jeg inspireret af bl.a:Tidsskriftet: Scientific and Educational Journal of Therapeutic Ridinghttps://www.eagala.org/indexHallberg, Leif “The Equine-Assisted Therapy Workbook – A learning Guide for Professionals and Students”. Forlag Taylor and Francis Ltd 2017Burgon, Hannah “Equine-Assisted Therapy and Learning with At-Risk Young People.” Forlag Palgrave MacMillan, 2014Sheade, Hallie E. ”Equine-assisted counseling and Psychoterapy – Healing Through HorsesForlag Taylor and Francis Ltd 20202.Eksempler på forskning indenfor rideterapi/hesteassisteret terapi/handicapridningWashington University of State, 2014. 130 unge mennesker gennemgik et forløb af 12 uger med heste-assisteret forløb. Forskningen viste, at cortisolniveauet faldt betydeligt i løbet af de 12 uger. https://news.wsu.edu/press-release/2014/04/24/horsing-around-reduces-stress-hormones-in-youth/#.ViE4SnnouM8
  Helt tilbage i 2007 har et forskningsprojekt om heste assisteret terapi fulgt 66 personer gennem 8 mdr. Undersøgelsen viste betydelig reducering af angst og depression, samt styrket overblik, selvværd og selvtillid hos deltagerne. (society and animals 15. 2007.) Http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/10.1163/156853007×217195
  I england kan man på hjemmesiden, the horse course, se deres gode resultater i procent. Her ses blandt andet, at de i arbejdet med unge mennesker i 2014 havde en reducering af angstsymptomer på 80 procent.http://www.thehorsecourse.org/evidence
  Derudover tyder det på at de bevægelser som forplanter sig fra hesten, og ind i rytterens krop kan styrke rytterens intelligens. Det sættes der fokus på i disse artikler: https://www.malgretout.dk/ridning-kan-forbedre-dit-barns-intelligens/?fbclid=IwAR3_BPuoP8zk5VPcKvyOa1VpSJhVr0578YQ6ZsO73zhWIGhPTjp55m_dhpk
  https://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/horse-riding-improve-child-intelligence-memory-learning-performance-school-tokyo-agriculture-university-a7613716.htmlKilde: CountryLiving UK 

”Equine brains are built to experience emotion (the amygdalas) without evaluation (the prefrontal cortex). This architecture creates an emotional but non-judgmental animal who mirrors human attitudes. For that reason, horses excel at teaching people assertiveness, emotional awareness, and social responsibility. Therapy horses help to treat PTSD, mood or anxiety disorders, substance abuse, autism, trauma, and grief”. (p. 244, HORSE BRAIN – HUMAN BRAIN, The Neuroscience of Horsemanship. Janet .L. Jones (PhD) )