Professionel bisidder-støtte

Bisidder-støtte, med mulighed for hjælp til skriftlige henvendelser

Borgere som er i kontakt med f.eks. kommunen, kan i mange tilfælde have nytte af og ønske om professionel rådgivning og støtte. Nogle kan f.eks. opleve det uoverskueligt, når de bliver indkaldt til møde i jobcentret, rehabiliteringsteamet, i pædagogiske/ psykologisk rådgivning (PPR) eller lignende. Står du i en situation, hvor du skal til en samtale i psykiatrien, kommunen, skolen, ældrecentret? Skal du f.eks. til møde vedr. en underretning eller lignende? Gør det dig utryg, stresset eller presset? 
Jeg kan tilbyde en faglig bred viden inden for det sociale område og kendskab til en del lovgivning. Jeg har erfaring med at deltage til møder, hvor der kan være mange forskellige interesser i spil. Ifølge forvaltningsloven Kapitel 3, har du altid mulighed for at tage en bisidder med. Udover at støtte dig i at få fremført dine perspektiver til et møde, så har jeg også mulighed for at hjælpe dig med at formulere skriftlige henvendelser, klager mv. Det kan give dig de bedste betingelser for, at du får fremført din sag på den mest hensigtsmæssige. 
Dernæst skal du være opmærksom på, at du, som part i en sag, har ret til aktindsigt ifølge forvaltningsloven kap. 4. Denne ret kan give dig indblik i den skriftlige dokumentation, som ligger til grund for din sag. Du kan benytte din ret til aktindsigt med henblik på at kunne forberede dig så grundigt som muligt til en forestående samtale med en given myndighed. 
Bisidderstøtte, tilbydes primært i lokalområdet (Roskilde, Lejre, Holbæk området) hvor jeg har praksis. Er du interesseret i at høre mere, så kontakt mig for en uforpligtende samtale. 

Illustration

Jeg tilbyder professionel bisidder-støtte

Illustration

Hvad er bisidder støtte?

En bisidder er en person som står ved din side i forbindelse med samtaler på kommunen, skoler, daginstitutioner eller lign. En bisidder kan hjælpe dig med at få overblik over, hvad der bliver sagt til samtalen og holde fokus. Bisidderen kan støtte dig i at få spurgt indtil uafklarede forhold og få fremført dine synspunkter. Det er ikke bisidderens rolle at føre, overtage, eller styre din sag, og derfor kan en bisidder ikke træffe beslutninger eller forhandle på vegne af dig. 

Illustration

Hvem kan få bisidderstøtte

I følge forvaltningsloven Kapitel 3, fremgår følgende: "§ 8. Den, der er part i en sag, kan på ethvert tidspunkt af sagens behandling lade sig repræsentere eller bistå af andre. Myndigheden kan dog kræve, at parten medvirker personligt, når det er af betydning for sagens afgørelse." Det betyder, at alle har mulighed for at tage en bisidder med til en samtale.

Illustration

Hvordan foregår det?

Det kan foregå ved, at vi holder et forberedende møde, hvor du giver mig indblik i, hvad der er særligt vigtigt for dig at få drøftet til den kommende samtale med en 'given instans'. Disse pointer støtter jeg dig i at få fremført til samtalen. Samtidig kan jeg holde styr på hvilke andre perspektiver, der bringes i spil. Efter samtalen kan vi holde et evaluerings-møde, således at du er rustet til at holde fokus og overblik fremadrettet. Ønsker du at jeg udarbejder et skriftligt referat af mødet, så er det også en mulighed.

Illustration

Hjælp til skriftlige dokumenter

Da jeg har bred indsigt i forhold indenfor det sociale, pædagogiske og psykologiske område, kan jeg tilbyde en udvidet slags bisidder støtte. Jeg kan på baggrund af de sagsakter og dokumenter, som ligger til grund for din 'sag', hjælpe dig med at udarbejde skriftlige henvendelser, klager eller lignende. Så du kommer til at stå så godt som det er muligt i forhold til dine ønsker, behov og rettigheder.I sager med børn og unge, vil det altid være optimering af barnet/den unges trivsel, der er mit afsæt.

Spørgsmål og svar

 • Er der forskel på en bisidder og en partsrepræsentant?

  Ja, der er en betydningsfuld forskel på at være bisidder eller partsrepræsentant. En bisidder er en støtteperson, uanset om der er tale om en professionel eller en, som har en privat relation til borgeren. Som bisidder kan man ikke overtage sagen og tage beslutninger på borgerens vegne. En partrepræsentant kan derimod godt, efter forudgående aftale med borgeren, handle på vedkommendes vegne. En partsrepræsentant kan f.eks. være en advokat eller en revisor.

 • Kan en myndighed nægte at jeg har en bisidder med?

  Nej. En borger kan ikke nægtes at tage en bisidder med, som borgeren selv har valgt. Det betyder, at en myndighed, hvad enten det er en kommune, skole, socialforvaltning, jobcenter, ældrecenter etc., ikke kan blande sig i, hvem en borger ønsker at have med som bisidder. Det er god skik at orientere om, at man har en bisidder med, så alle parter på forhånd er orienteret om, hvem som deltager til mødet.

 • Hvem kan være bisidder? 

  Det er borgeren selv, som vælger bisidder. Det kan være en professionel med faglig viden indenfor det område sagen omhandler om. Det kan også være en ægtefælle, en ven eller lignende.

 • Kan du hjælpe mig med at forberede mig til mødet, i stedet for at tage med til selve mødet?

  Ja, det kan du tro. Det kræver blot, at du giver mig mulighed for at få indsigt i de forhold og eventuelle dokumenter, der er relevante for din sag. Så sætter jeg mig ind i materialet og hjælper dig med at trække de pointer frem, der er væsentligste for dig.

 • Jeg oplever at jeg er blevet urimeligt behandlet, kan du hjælpe mig med at formulere en klage?

  Det kræver, at jeg har mulighed for at sætte mig ind i sagen og drøfte den grundigt med dig. Da det er dig, som er part i sagen, er det også dig som skal stå, som afsender. Jeg kan godt hjælpe dig med at formulere en fagligt begrundet klage, såfremt der er grundlag for det. 

 • Kan du hjælpe mig med at forstå indholdet i breve fra myndigheder? 

  Ja, nogle gange kan det være svært at forstå indholdet i breve fra myndigheder, da det kan virke som om de 'taler/skriver i et andet 'sprog'. Det kan jeg godt hjælpe dig med at 'oversætte' til noget, som er forståeligt.

"There is a crack, a crack in everything
That's how the light gets in"
Leonard Cohen