Velkommen til Narrativ Samtale-som tilbyder psykologisk rådgivning og terapi 

Måske oplever du at angsten, stressen eller depressionen 'står i vejen' for dig. Måske bærer du rundt på tyngende bekymringstanker, måske har uretfærdigheden, tristheden, vreden, ensomheden eller 'ked af det heden' ramt dig. Måske oplever du, at du eller dine kære er blevet trådt på, ramt af sygdom eller ulykke, så I som familie er 'væltet omkuld'. Jeg kan tilbyde:
Individuel terapiRideterapi & HandicapridningFamiliebehandlingTraumebehandlingBisidderstøtteStudiestøtte

Illustration

Uddannet: Cand. Scient. Soc. Lektor indenfor Pædagogisk-psykologisk faggruppe.Specialist i Narrativpsykoterapi, DISPUK.Narrativ Coach og vejlederuddannelse. Traumebehandling uddannelse, DISPUK.Medlem af Rideterapeut Foreningen.
Er du interesseret i at vide mere om min faglige baggrund og erfaringer, så tryk bare på feltet 'læs mere', eller gå ind under fanen 'Om mig'. 

Hvad siger andre om min praksis?


"Min datter har været ramt af angst i en periode, som har forhindret hende i at komme i skole og deltage i sociale aktiviteter. Et forløb hos Lotte, med bl.a. rideterapi og samtaler, har givet hende mere lyst til at stå op om morgenen, og givet hende mod på- og mere lyst til livet." Stine 43 år - forældre på tabt arbejdsfortjeneste
"Gennem samtaleforløb med Lotte fik jeg brudt den dårlige spiral et med lavt selvværd, hvor jeg følte min situation var fastlåst. Nu har jeg nysgerrighed på egne muligheder og på livet. Kan på det varmeste anbefale Lotte" Heidi, 56 år, Projektleder
"Jeg var deprimeret. At møde Lotte var som at møde en ven jeg ikke viste jeg havde. Hun hjalp mig med at finde glæde og et handlekraftigt sted i mig selv. Hun har mine varmeste anbefalinger. Tusind tak." Jacob, 44 år, flyttemand
"Jeg var ved at blive smidt ud af min uddannelse, fordi jeg ikke havde fået afleveret min bachelor, med hjælp fra Lotte, som ikke kun havde opgaven i fokus, men også min angst for ikke at slå til, så lykkedes det mig at få afleveret og jeg bestod. Af hjertet tak, Lotte. Du har min allerbedste anbefalinger." Emma, 27 år, lærer

Jeg tilbyder

Illustration

Individuel Terapi

Måske oplever du, at noget i livet ´spænder ben´ - at noget står i vejen for det liv, du ønsker at leve. Måske har du bare en fornemmelse af ubehag, anspændthed eller 'ked af det hed'. Gennem narrative terapeutiske samtaler kan vi sammen undersøge dit 'livs-landskab' og skabe blik for de trædesten, hvor det er muligt at få lidt mere fodfæste. 

Illustration

Rideterapi og Handicapridning

Rideterapi og handicapridning er et 'hesteassisteret guidet forløb'. Ved at opleve hestens respons på ens egne handlinger og ved at mærke hestes bevægelser, dens pels, puls og rytme, stimuleres en række forskellige sanser hos mennesket. Det kan danne et fundament for bl.a. nærvær, ro og oplevelsen af samhørighed. 

Illustration

Familiebehandling

Alle familier oplever ind i mellem anspændthed og ubalance. Nogle gange kan vi opleve at blive rystet, i en sådan grad at det kan være vanskeligt at finde fælles fodfæste igen, og det kan give følelsen af afmagt. Jeg har både fokus på hvad der ligger bag rystelserne, og hvordan rystelserne kan stå i vejen for alt det konstruktive I også kan som familie, -det I har erfaringer med, ved noget om, og vil noget med.

Illustration

Traumebehandling

Går du med en fornemmelse af at være konstant på vagt eller irriteret? Har du oplevet at blive væltet omkuld af en kommentar, en stemning eller måske en lyd? måske fordi den aktiverede noget traumatisk fra din erindring? Vi kan reagerer, som om vi nærmest 'står i traumet igen'. I den forstand kan man sige at traumatiske hændelser træder ind i nutiden, med en kraft fra fortiden.

Illustration

Bisidder-støtte

Skal du til en samtale i psykiatrien, på kommunen, skolen, institutionen, ældrecentret eller lignende? Gør det dig utryg, stresset eller presset? Så har du altid mulighed for at tage en bisidder med. Jeg kan tilbyde en faglig bred viden inden for det sociale område. Bisidderstøtte kan tilbydes sammen med mine øvrige tilbud. 

Illustration

Studiestøtte

Er du studerende på en ungdoms- eller videre-gående uddannelse? Er der noget, som har 'sat sig i vejen' for dig? Der er hjælp at hente. Jeg kan tilbyde mere end 20 års erfaring med at bringe studerende i en proces, hvor der både arbejdes fagligt og terapeutisk med, at du skal få det bedre og dernæst, at du kan 'få uddannelsen i hus'. 

kontakt mig for en uforpligtende samtale

Jeg tilbyder en 20-minutters konsultation til alle mine potentielle klienter, uden afregning. Det vil give dig en mulighed for at beskrive netop den situation du står i, stille spørgsmål om min erfaring og ydelser og komme til en beslutning om, hvorvidt jeg er den rette terapeut, bisidder eller studiestøtte for dig.

Spørgsmål og svar

 • Hvorfor tilbyder du forskellige former for terapi, behandling og støtte?

  Som du kan se på denne hjemmeside, så har jeg forskellige muligheder for at støtte dig. Oprindeligt havde jeg tænkt kun at tilbyde narrativ terapi, men det stod hurtigt klart for mig, at flere af de mennesker, der konsulterer mig, har et ønske om et mere alsidigt tilbud. Konkret har jeg fået forespørgsler på, om jeg kunne deltage som bisidder til møder indenfor det sociale område, f.eks. møder på socialforvaltningen, på skoler, institutioner eller inden for psykiatrien ect. Bisidderstøtte er derfor en af de muligheder jeg har valgt at tilbyde, da jeg ofte vil have en god indsigt i dine perspektiver efter vores samtaler, og derved kan understøtte netop dine interesser og behov. Dernæst har jeg erfaret, at samtaler med især børn og unge kan suppleres med rideterapi, hvor bla. nærhed og samspil har stor betydning. Rideterapien tilbyder et andet terapeutisk rum end den 'rene samtaleterapi'. I rideterapi står det kropsliggjorte og det sanselige i centrum. Yderligere har jeg mulighed for at tilbyde dig en helhedsorienteret form for studiestøtte. Dette tilbud afspejler min erfaring med, at problematikker ifb.m. studier meget ofte er vævet sammen med andre livsforhold. Konkret betyder det, at den studiestøtte jeg tilbyder er en kombination af både narrativ terapi og den mere tekstnære/opgavenære/eksamensforberedende støtte.De mennesker, der konsulterer mig benytter sig ofte af en kombination af flere af mine ydelser. Vil du vide mere om mit faglige afsæt som bl.a. specialist i narrativ psykoterapi og min baggrund som lektor indenfor det pædagogiske og psykologiske fagområde, så gå ind under fanen "Om mig".

 • 1. Dækker min sundhedsforsikring/eller den sundhedsforsikring min arbejdsplads har tegnet?2. Kan jeg få rabat, hvis det er et længerevarende forløb?  

  1. Kan min private sundhedsforsikring/eller den sundhedsforsikring min arbejdsplads har, måske dække udgifterne? Ja. I nogle tilfælde dækker private sundhedsforsikringer psykoterapi. Sundhedsforsikring hos bl.a. PFA eller Dansk Sundhedsforsikring kan i nogle tilfælde dække udgifterne til psykoterapi. Det kræver at du opfylder deres betingelser. Du skal selv kontakte din udbyder af sundhedsforsikringen, om anmode om hel eller delvis dækning af behandlingsudgifterne hos mig. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis der er noget du er i tvivl om. Hvis det ikke fremgår direkte at de dækker psykoterapeuter, kan du i nogle tilfælde alligevel få udgifterne dækket. Så det kan ofte godt betale sig at undersøge det.
   2. Kan jeg få rabat?Ja, Du kan få rabat i forbindelse med et længere forløb - efter aftale. Studerende, som er på SU og som ønsker helhedsorienteret studiestøtte, får altid 30% rabat. Dernæst har alle mulighed for at kontakte mig og få en 20 minutters samtale uden afregning.

 • Hvem har ansvaret for mig, når jeg hos dig?  

  Da min praksis ligger på min private matrikel, og jeg tilbyder forskellige former for støtte/terapi, herunder rideterapi, så det er vigtigt, at tydeliggøre, at det er på eget ansvar at være på min matrikel. Det gælder også i samværet med heste. Jeg tager selvfølgelig de sikkerhedsforanstaltninger, som jeg er opmærksom på. Lige som hos andre, der tilbyder lignende former for terapi og støtte, så er det altid på dit eget ansvar at deltage i mine tilbud og bevæge dig rundt på matriklen, og i al omgang med mine heste både på vores ejendom og uden for denne. For at kunne deltage i rideterapi er det en forudsætning, at du selv har en dækkende ulykkesforsikring. Virksomheden Narrativ Samtale kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlig.

 • Hvor kommer billederne på denne hjemmeside fra?

  Langt de fleste billeder er af min praksis, og udsigten fra den. De personer, som er på billederne har givet skriftligt samtykke til at jeg kan anvende billederne i min virksomhed. De billeder hvor der kan genkendes personer er statister, og har derfor ikke været i forløb hos mig, men har blot stillet sig til rådighed. Under fanen Studiestøtte er 3 af billederne fra toiletvægge på en uddannelse, forfatterne er derfor ukendte, og det er egne fotos.

 • Må jeg bruge nogle af billederne fra denne hjemmeside?

  Nej, du må desværre ikke bruge billederne. Der er givet samtykke af de personer, som er på billederne, til at de udelukkende kan anvendes af min virksomhed 'Narrativ Samtale'. Alle billeder er omfattet af lov om ophavsret.

 • Må jeg bruge noget af der fremgår af denne hjemmeside?

  Ja, det må du godt, under forudsætning af, at du henviser korrekt til min hjemmeside. Er du i tvivl om noget i relation hertil, så kontakt mig. Denne hjemmeside er underlagt lov om ophavsret jævnfør Lovbekendtgørelser LBK nr. 1144.

Det er ikke det enkelte menneske som er problemet, det er problemet der er problemet. - Og et problem er kun et problem, fordi der er noget som er vigtigt.Frit efter: Michael White